Page 5 - Report_2011_3
P. 5
Περιεχόµενα Αναλυτικά θέµα σελ. Προλεγόµενα 1 Α. Το οικονοµικό και νοµοθετικό περιβάλλον µέσα στο 9 οποίο λειτούργησε ο Ο.ΜΕ.∆. το έτος 2011 Α.1. Το οικονοµικό περιβάλλον 11 Α.2. Το νοµικό περιβάλλον 12 Β. Το έργο του Ο.ΜΕ.∆. κατά το έτος 2011 17 B.1. Το οργανωτικό έργο 20 Ι. Η πρόσληψη Μεσολαβητών και ∆ιαιτητών 20 ΙΙ. Η κατάρτιση νέων Κανονισµών 21 B.2. Το λειτουργικό έργο 22 ΙΙΙ. Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας 22 1. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον Ο.ΜΕ.∆. το έτος 2011 25 1.1. Ο αριθµός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 25 1.2. Το αντικείµενο των αιτήσεων 25 1.3. Η κατανοµή των αιτήσεων στη διάρκεια του έτους 25 1.4. Το µέρος που είχε την πρωτοβουλία προσφυγής στον 26 Ο.ΜΕ.∆. 1.5. Ειδικότερα ως προς τις αιτήσεις για µεσολάβηση του 27 ν.1876/1990 και διαιτησία 1.6. Η εξέλιξη των αιτήσεων 30 1.7. Συµπεράσµατα 31 2. Οι υποθέσεις µεσολάβησης ν.1876/1990 και διαιτησίας 32 που χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆. το έτος 2011 2.1. Οι υποθέσεις µεσολάβησης ν.1876/1990 και διαιτησίας για 32 τις οποίες η αντίστοιχη αίτηση υποβλήθηκε το έτος 2011 2.1.1. Ο αριθµός των υποθέσεων 32 2.1.2. Κατάταξη των υποθέσεων µε κριτήριο το είδος των 32 συλλογικών ρυθµίσεων που επιδιώκονται, το πεδίο ισχύος των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών αυτών ρυθµίσεων, τον τοµέα στον οποίο αφορούν οι ρυθµίσεις αυτές και τη
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10