Page 6 - Report_2011_3
P. 6
γεωγραφική περιοχή εφαρµογής τους 2.1.3. Συµπεράσµατα 36 2.2. Υποθέσεις µεσολάβησης ν.1876/1990 και διαιτησίας που 36 χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆. για τις οποίες οι αντίστοιχες αιτήσεις είχαν υποβληθεί το έτος 2010 2.2.1. Ο αριθµός των υποθέσεων 36 2.2.2. Κατάταξη των υποθέσεων µε κριτήριο το είδος των 36 συλλογικών ρυθµίσεων που επιδιώκονται, το πεδίο ισχύος των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών αυτών ρυθµίσεων, τον τοµέα στον οποίο αφορούν οι ρυθµίσεις αυτές και τη γεωγραφική περιοχή εφαρµογής τους 2.3. Οι υποθέσεις µεσολάβησης ν.1876/1990 και διαιτησίας που 38 συνολικά χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆. ανεξάρτητα από το έτος υποβολής της αντίστοιχης αίτησης 2.3.1. Ο αριθµός των υποθέσεων 38 2.3.2. Κατάταξη των υποθέσεων µε κριτήριο το είδος των 39 συλλογικών ρυθµίσεων που επιδιώκονται, το πεδίο ισχύος των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών αυτών ρυθµίσεων, τον τοµέα στον οποίο αφορούν οι ρυθµίσεις αυτές και τη γεωγραφική περιοχή εφαρµογής τους 2.3.3. Συµπεράσµατα 41 3. Η εξέλιξη των υποθέσεων µεσολάβησης ν.1876/1990 και 42 διαιτησίας που χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆. το έτος 2011 3.1. Ο αριθµός και η εξέλιξη των υποθέσεων που χειρίσθηκε ο 42 Ο.ΜΕ.∆. 3.2. Συµπεράσµατα 43 4. Το σύνολο των συλλογικών ρυθµίσεων (σ.σ.ε. και δ.α.) 44 που δηµιουργήθηκαν στον Ο.ΜΕ.∆. το έτος 2011 4.1. Ο αριθµός των σ.σ.ε. που καταρτίσθηκαν και των δ.α. που 44 εκδόθηκαν 4.2. Η κατάταξη των υποθέσεων µε κριτήριο το είδος των 44 συλλογικών ρυθµίσεων που επιδιώκονται, το πεδίο ισχύος των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων, τον τοµέα εφαρµογής των συλλογικών ρυθµίσεων και τη γεωγραφική περιοχή εφαρµογής τους 4.3. Συµπεράσµατα 47 5. Οι υποθέσεις Προσωπικού Ασφαλείας και ∆ηµοσίου 48 ∆ιαλόγου 5.1. Οι υποθέσεις προσωπικού ασφαλείας 48
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11