Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.  8.2.2019  Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), όλης της χώρας.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 1/11.2.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18869/914/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων 2018

Δ.Α. 6/2018 (ΤΡΙΜ.) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)

Εγγραφή στο Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων
Go to top