Ειδικές Δυνάμεις Δασοπροστασίας (Δασοκομάντος)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(3.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αερομεταφερόμενων Ομάδων Δασοπυρόσβεσης που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:72/3.7.1997
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ειδικές Δυνάμεις Δασοπροστασίας (Δασοκομάντος)
Go to top