ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ]  της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
(αφορά τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Έργων και συντήρησης Διϋλιστηρίων Νότου)

Σελίδες

Εγγραφή στο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Go to top