Δενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 29/1.10.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (25.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2000

Δ.Α. 14/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 1999

ΔΑ 8/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών μελών της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (26.5.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδος
Go to top