Δενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 29/1.10.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 1998

Δ.Α. 11/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρικών μελών της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας 

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 1996

Δ.Α. 9/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρικών μελών της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1996

Δ.Α.(28/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδος
Go to top