Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Α. 19/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 11/17.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2004

Σ.Σ.Ε. (30.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών-Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Λατομείων Πέτρας, Χώματος και Μαρμάρου όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (2.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειρίστων και Βοηθών Χειριστών, Γεωτρυπανιστών και Μηχανοδηγών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών, Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Tεχνικών έργων 2004

Σ.Σ.Ε. (16.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων (διετής)

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2004

Σ.Σ.Ε. (30.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος
Go to top