Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Α. 19/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 11/17.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου 2002

Δ.Α. 20/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών στα Λατομείων Μαρμάρου

Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2002

Δ.Α. 26/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών- μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών Λατομείων Πέτρας - Χώματος, όλης της χώρας

Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2002

Σ.Σ.Ε. (14.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών, βοηθών εσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων, όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Tεχνικών έργων 2001

Σ.Σ.Ε. (2.4.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κλπ. Μηχανημάτων, εκτελέσεως Τεχνικών Έργων

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος
Go to top