Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(3.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 37/11.11.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 2009

Δ.Α. 54/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 2008

Δ.Α. 64/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 2007

Δ.Α. 47/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 2006

Δ.Α. 47/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης
Go to top