Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής (Σ.Ε.Π.Ε.Α.Α.)

Περιγραφή:

Δ.Α. 7/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ και ΣΕΠΑΑ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/5.5.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2005

Σ.Σ.Ε. (29.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2004

Σ.Σ.Ε. (17.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (25.11.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2003

Σ.Σ.Ε. (25.11.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής (Σ.Ε.Π.Ε.Α.Α.)
Go to top