Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής (Σ.Ε.Π.Ε.Α.Α.)

Περιγραφή:

Δ.Α. 7/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ και ΣΕΠΑΑ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/5.5.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 2007

Δ.Α. 14/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2007

Δ.Α. 14/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2007

Δ.Α. 14/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2006

Σ.Σ.Ε. (28.2.2006) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.
(Συμπληρωματική της από 29.12.2005 Σ.Σ.Ε.)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής (Σ.Ε.Π.Ε.Α.Α.)
Go to top