Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 14/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 5/29.3.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top