Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Ο ΕΡΜΗΣ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (7.6.2024) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης : 1/10.6.2024
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2016

Σ.Σ.Ε. (28.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

 

 

 
 

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Σ.Σ.Ε. (16.5.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (τροποποιητική-συμπληρωματική)

 

 

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2015

Σ.Σ.Ε. (17.3.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2013

Σ.Σ.Ε. (28.6.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης(διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Ο ΕΡΜΗΣ
Go to top