Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

 

 

 
 

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/29.3.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top