Υποβολή Αίτησης Μεσολάβησης

ΑΙΤΗΣΗ: (Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφεύγοντος στη Μεσολάβηση)

Κοινοποίηση: (Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης/Οργάνωσης/Δημοσίου που έχουν κληθεί σε διαπραγματεύσεις)

(Η κοινοποίηση στην άλλη πλευρά γίνεται με ευθύνη αυτού που υποβάλλει την αίτηση μεσολάβησης)

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να υπογραφεί

ΣΣΕ, ζητάμε την μεσολάβηση βάσει του άρθρου 15 του ν.1876/90, όπως ισχύει.

*Στην αίτηση μεσολάβησης πρέπει να αναφέρονται ή να επισυνάπτονται:

  • η πρόσκληση που απευθύνει το ένα μέρος στο άλλο,
  • τα στοιχεία των μερών και των οριζομένων εκπροσώπων τους,
  • οι προτάσεις ή τα αιτήματα και οι λόγοι που τα δικαιολογούν,
  • οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και
  • οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων ή η καταγγελία κι έναρξη των διαπραγματεύσεων κοινοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας (ή στο Υπουργείο Εργασίας).

Κατεβάστε τη φόρμα εδώ

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ, απαντώντας την παρακάτω ερώτηση.
6 + 2 =
Λύστε αυτή την απλή μαθηματική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για 1+3, εισάγετε 4.
Go to top