Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(15.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:112/15.10.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top