Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.50/1996 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Χανίων:1/14.1.1997)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top