Σωματείο Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης

Περιγραφή:

Δ.Α. 46/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/1.10.2002)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 2001

Σ.Σ.Ε. (5.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης
που είναι μέλη του Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1999

Δ.Α. 28/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1997

Σ.Σ.Ε.(18.9.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1996

Δ.Α.50/1996 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης
Go to top