Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α. 28/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. ΣΕΠΕ Χανίων 3/21.6.1999
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top