Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(26.1.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης
 

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Χανίων:1/31.1.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top