Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(18.9.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 6/22.9.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top