Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.47/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Αυτοκινήτων ΓΕΝ/ΥΕΘΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:32/4.11.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top