Πανελλήνιο Σύνδεσμο Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Υ.ΕΘ.Α.)

Περιγραφή:

ΔΑ 24/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Πράξη Κατάθεσης:
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 18/15.6.1999
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1997

Σ.Σ.Ε. (8.9.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Γ.Ε.Ν.-ΥΕΘΑ.

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Δ.Α.47/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Αυτοκινήτων ΓΕΝ/ΥΕΘΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Σ.Σ.Ε. (23.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Γ.Ε.Ν.-ΥΕΘΑ.

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Υ.ΕΘ.Α.)
Go to top