Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.9.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Γ.Ε.Ν.-ΥΕΘΑ.

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:100/8.9.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top