Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(14.8.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού προσωπικού ΣΔΑΜ.

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:99/5.9.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top