Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 65/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού προσωπικού ΣΔΑΜ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 39/23.12.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 2007

Σ.Σ.Ε. (11.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου Σ.Δ.Α.Μ.

Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 2006

Σ.Σ.Ε. (21.12.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου Σ.Δ.Α.Μ.

Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 2001

Σ.Σ.Ε. (23.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.) του Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 2000

Σ.Σ.Ε. (6.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως
Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.) του Πολεμικού Ναυτικού

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πολεμικό Ναυτικό  (ΣΔΑΜ)
Go to top