Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(3.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αερομεταφερόμενων Ομάδων Δασοπυρόσβεσης που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:72/3.7.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top