Χειριστών Δημοσίου 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.11/96  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών βοηθών εκσκαπτικών, ανυψωτικών  κλπ μηχανημάτων  απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:6/23.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top