Χειριστών Δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.6.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 5/2.6.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Δημοσίου 2009

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ.Α. 21/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας

Χειριστών Δημοσίου 2008

Δ.Α. 41/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας

Χειριστών Δημοσίου 2007

Δ.Α. 21/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας

Χειριστών Δημοσίου 2006

Δ.Α. 19/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαΐδας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Χειριστών Δημοσίου
Go to top