ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" 2016

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 8/2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ"

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
2/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top