ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CANDIA MARIS [ξενοδοχείο CANDIA MARIS] 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CANDIA MARIS [ξενοδοχείο CANDIA MARIS]

Έτος: 
2 017
Πράξη Κατάθεσης: 
13/2017
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top