ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
226/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top