ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. του συνεταιρισμού ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
363/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top