ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της επιχείρησης ΒΟΤΟΜΟΣ Ανώνυμη, Βιομηχανική, Εμπορική, Γεωργοκτηνοτροφική, Αναπτυξιακή Τουριστική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 017
Πράξη Κατάθεσης: 
238/2017
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top