Γιατί να προσφύγετε στον Ο.ΜΕ.Δ.;

Γιατί . . . .

1. συμβάλουμε δημιουργικά στην επίλυση των συλλογικών διαφορών.

2. διασφαλίζουμε την ισότιμη αντιμετώπιση των συμφερόντων της εργατικής και εργοδοτικής πλευράς.

3. προωθούμε τον κοινωνικό διάλογο.

4. συντελούμε στην επίτευξη της εργασιακής ειρήνης.

5. διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό.

6. έχουμε άρτια κατηρτισμένο στελεχιακό προσωπικό.

7. θέτουμε στην διάθεσή σας σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις.

8. η ανεξαρτησία μας είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά. Η λειτουργία μας το αποδεικνύει στην πράξη.
 

Go to top