ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ Α.Ε.)

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
239/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top