Δ.Α.(Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

Εξεδόθη στις 6 Ιουνίου 2016 από τον Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, Δ.Α.(B΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 " για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των: 

α) της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και 

β) του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς. 

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 6/8.7.2016

Για να δείτε το κέιμενο πατήστε εδώ.

Go to top