Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Εξεδόθη στις 15 Ιουνίου 2015 από τον Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, η Δ.Α. 5/2015 (Ορθή Επανάληψη) "για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των: 

α) του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και 

β) της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς. 

(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/17.6.2015)

Για να δείτε το κείμενο πατήστεεδώ

 

Go to top