Δ.Ε.Σ.Ρ.Ο.Δ.Α. 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Δ.Ε.Σ.Ρ.Ο.Δ.Α. "ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΤΑ  ΑΣΤΙΚΑ - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"

Έτος: 
2 011
Πράξη Κατάθεσης: 
109/2011
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top