ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. (έτους 2007) της επιχείρησης ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
8/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top