ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2010

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (η ισχύς της Σύμβασης ορίζεται από 1/1/2009 - 31/12/2009)

Έτος: 
2 010
Πράξη Κατάθεσης: 
59/2010
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top