Διεθνές Συνέδριο "Η επίλυση των εργατικών διαφορών στην Ευρώπη"

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του ΟΜΕΔ, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή Αθηνών και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στο Συνέδριο, ως εισηγητές συμμετείχαν εκπρόσωποι των αντιστοίχων του ΟΜΕΔ οργανισμών και φορέων επίλυσης εργατικών διαφορών από δώδεκα (12) χώρες της Ευρώπης, ενώ επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών, επιστήμονες, δικηγόροι και φοιτητές, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Συνέδριο χαιρέτησαν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών και ο υφυπουργός  Εργασίας  κ. Β. Σπανάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο περιθώριο των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΟΜΕΔ,  συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από το σύνολο των εκπροσώπων των φορέων και οργανισμών επίλυσης εργατικών διαφορών της Ευρώπης, η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προς ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διακρατικής συνεργασίας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου στους παρακάτω συνδέσμους του καναλιού του ΟΜΕΔ στο youtube

Ελληνικά https://youtu.be/Yo7C1yOebW8?si=DtzklGqCV3FxTzwt

Αγγλικά https://youtu.be/YelBIUeLtDw?si=wfR8Nyr3Fqetqsnz

Πρόγραμμα

    

08:30 – 09:00    Εγγραφές
09:00 – 09:45 Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί
 Πρώτη Συνεδρία
  Πρόεδρος      Ιωάννης Κουκιάδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
09:45 – 10:05   Συγκριτική εισήγηση Jean Michel Servais Καθηγητής, Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης
10:05 – 10:25   Ελλάδα   Κώστας Παπαδημητρίου Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
10:25 – 10:45 Βέλγιο   Guy Van Gyes Γενική Διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων Εργασίας
10:45 – 11:05 Βουλγαρία Vladimir Boyadjiev Εθνικό Ινστιτούτο Συμφιλίωσης και Διαιτησίας, NICA
11:05 – 11:25 Συζήτηση    
11:25 – 11:50 Διάλειμμα για καφέ    
Δεύτερη Συνεδρία
  Πρόεδρος     Δρ. Θάνος Παπαϊωάννου Πρόεδρος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ΑΣΕΠ
11:50 – 12:10  Ιρλανδία     Sylda Langford Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων
12:10 – 12:30  Βόρεια Μακεδονία   Ilija Manasiev Σύνδεσμος Συμφιλιωτών και Διαιτητών σε Εργασιακές Διαφορές
12:30 – 12:50 Πορτογαλία      Alexandra Silva Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών σχέσεων, DGERT
12:50 – 13:10  Σερβία     Ivica Lazović   Σερβική Υπηρεσία Ειρηνικής Επίλυσης Εργασιακών Διαφορών
13:10 – 13:30 Συζήτηση    
13:30 – 14:40    Ελαφρύ γεύμα     
Τρίτη Συνεδρία
  Πρόεδρος   Christina Mihes τ. Επικεφαλής τμήματος Εργατικού Δικαίου και Μεταρρυθμίσεων ΔΟΕ, ILO
14:40 – 15:00 Ισπανία      Eva Ruiz Colomé Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Mεσολάβησης και Διαιτησίας
15:00 – 15:20  Σουηδία     Irene Wennemo  Εθνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης
15:20 – 15:40 Ουκρανία      Svitlana Zapara Εθνική Υπηρεσία Μεσολάβησης & Συμφιλίωσης
15:40 – 16:00 Ηνωμένο Βασίλειο  Marina Glasgow Υπηρεσία Συμβουλευτικής, Συμφιλίωσης, και Διαιτησίας, ACAS
16:00 – 16:30 Συζήτηση    
16:30 Λήξη Συνεδρίου

 

 

Go to top