ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2010

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2010 έως και 8ης Ιουλίου 2011)

Έτος: 
2 010
Πράξη Κατάθεσης: 
204/2010
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top