ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2017 έως και 8ης Ιουλίου 2018)

Έτος: 
2 017
Πράξη Κατάθεσης: 
199/2017
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top