ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2006

Ε.Σ.Σ.Ε. (Συμπληρωματική του έτους 2005) της επιχείρησης ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Έτος: 
2 006
Πράξη Κατάθεσης: 
10/2006
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top