ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με διακριτικό τίτλο ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
83/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top