ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. - HOTEL POSEIDON RESORT- 2007

Δ.Α. 20/2007 της επιχείρησης ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. - HOTEL POSEIDON RESORT-

Έτος: 
2 007
Πράξη Κατάθεσης: 
1/17-5-2007 Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top