ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2011

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. με δ.τ. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 011
Πράξη Κατάθεσης: 
152/2011
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top