Κεραμικής 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:75/28.7.1998
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top